Latest churches News

2010ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್; 2010ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದ ನಿರ್ಮಲಾ

Thursday, February 1, 2024