Latest churches Photos

<p>ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್‌ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಚರ್ಚ್‌ ಸೌಹಾರ್ದ ತಾಣವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ.</p>

Christmas celebrations: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಏಷಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್‌

Sunday, December 24, 2023