ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ರಾಷ್ಟ್ರ-ಜಗತ್ತು  /  Sbi Fd Rate Hike: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ; ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

SBI FD Rate Hike: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ; ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

SBI FD rate hike: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿವರ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿವರ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

ಮುಂಬಯಿ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ (ಮೇ 15) ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕದ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ 46 ರಿಂದ 179 ದಿನಗಳು, 180 ರಿಂದ 210 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 211 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25-75 ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ ಸುದ್ದಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ:

ಅಲ್ವಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು

1) 7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ತನಕ - ಶೇ 3.50

2) 46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳ ತನಕ - ಶೇ 5.50

3) 180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳ ತನಕ ಶೇ 6

4) 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಶೇ6.25

ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು

1) 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷ ತನಕ - ಶೇ 6.8

2) 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಠೇವಣಿ- ಶೇ 7

3) 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಠೇವಣಿ - ಶೇ 6.75

4) 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ತನಕ - ಶೇ 6.5

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ

ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 50 ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

1) 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷ ತನಕದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ - ಶೇ 4 ರಿಂದ ಶೇಕಡ 7.5ರ ನಡುವೆ ಇದೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು

2) 7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ತನಕ - ಶೇ 4

3) 46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳ ತನಕ - ಶೇ 6

4) 180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳ ತನಕ ಶೇ 6.5

5) 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಶೇ6.75

ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು

1) 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷ ತನಕ - ಶೇ 7.3

2) 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಠೇವಣಿ- ಶೇ 7.5

3) 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಠೇವಣಿ - ಶೇ 7.25

4) 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ತನಕ - ಶೇ 7.50

IPL_Entry_Point